Νέο μέλος στο εκτροφείο μας- New member in our Kennel

Νέο μέλος στο εκτροφείο μας- New member in our Kennel

Σας παρουσιάζουμε το Νέο Μέλος του εκτροφείου μας

Kingu Nikku Go Shun'You Kensha

Ο  Kingu ήρθε κοντά μας απο το γνωστό εκτροφείο Shun'You Kensha της Silvia Exposito στην Ισπανια!!!