Ai-Yoku Go Hi Ga Noboru

Father: Tenjou Homare Go Miyagi Watanabe Kensha

Mother: Tsuki Yumi No Hi Ga Noboru

Date of Birth: 31-12-2013

Color: Red - White

Pedigree: https://www.akitapedigree.com/details.php?id=79042

Health Certificates: HIP - B, ELBOW - 0

Titles:

  • Junior Champion Of Greece
  • Champion Of Greece
  • Best Akita in greece 2015
  • Greek Winner 2015
Ai-Yoku Go Hi Ga Noboru